Optymalizacja nawożenia

Zmienne dawkowanie nawozow VRA

VRA - Variable Rate Aplication

 
VRA - technologia zmiennego dawkowania nawozów pozwala na precyzyjne aplikowanie odpowiedniej dawki nawozu na pole. Wykorzystuje ona dane pochodzące z modułów GPS, wykonanych wczesniej map plonów, a także danych o zawartości składników w glebie.

Na podstawie zebranych danych wyznaczane są izoliniowe strefy zasobności dla każdego składnika, dzięki której VRA określa potrzebną dawkę substancji nawozowej do zaaplikowania. System VRA steruje urządzeniem rozsiewającym, dzięki czemu w czasie rzeczywistym wysiewane są różne ilości nawozu w różnych obszarach pola, na podstawie danych z sygnału GPS.

System VRA pozwala na redukcję kosztów nawożenia o ponad 15 - 30 %