Badanie gleby

BADANIE GLEB W GOSPODARSTWIE

 

 

 

Zasobnośc gleb uprawnych w składniki mineralne nie zabezpiecza w pełni potrzeb pokarmowych roślin. Również nawożenie obornikiem czy innymi nawozami naturalnymi nie dostarcza optymalnej ilości składników, ale za to wpływa na poprawe właściwości gleb, powodując lepsze wykorzystanie i wyższą efektywnośc zastosowanych nawozów mineralnych. Nawozy te, spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji roślinnej, mają najwyższą plonotwórczśc i efektywnośc, wynoszącą od 30 do 60% całości przyrostu produkcji. Brak odpowiedniej ilości składników w formach przystepnych w środowisku bytowania roślin wpływa na spadek plonów oraz obniżenie ich wartości biologicznej. Konsekwencją zbyt niskiego nawożenia, w stosunku do potrzeb pokarmowych roślin, jest spadek żyzności gleby, wynikający z wyczerpywania sie jej składników pokarmowych. Nawożenie mineralne ma na celu dążenie do uzyskania wysokich plonów roślin o dobrych cechach jakościowych, przy niskich kosztach produkcji i bez ujemnego wpływu na środowisko. Nawozy powinny byc dostarczone roślinie w odpowiednich ilościach, terminie i

formie. Glebe należy doprowadzic do takiego stanu fizycznego i chemicznego, aby wzrost i rozwój roślin był jak najbardziej korzystny. Rośliny zaś powinny miec zapewnioną dostateczną ilośc składników pokarmowych, wody i powietrza.

 

 

 

 

 

DLACZEGO NALEŻY BADAC GLEBE

Nawoziıc należy tymi składnikami, których w glebie brakuje. Stąd też nieuzasadnione jest stosowanie nawożenia bez znajomości zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe. Nawozy mineralne,

jako jeden z głównych środków do produkcji rolnej powinny byc stosowane racjonalnie, tzn. w takich ilościach i w taki sposób, aby zapewnic uprawianym roıśinom okreıśoną ilośc składników pokarmowych w odpowiednim czasie, uzyskując przy tym możliwie najwiekszy efekt. Nawozy mineralne są jednak drogie, a niewielu rolników docenia możliwośc zwiekszenia efektywności ekonomicznej wynikającej z racjonalnego ich stosowania w swoich gospodarstwach rolnych. Istotny wpływ na wzrost plonowania roślin ma odczyn gleby oraz ilośc przyswajalnych składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas i magnez. Optymalny odczyn (pH w 1 mol KC1) dla gleb powinien wynosic: bardzo lekkie 5,1-5,5, lekkie 5,6-6,0, średnie 6,1-6,5, cieżkie 6,6-7,0.

 

 

ZACZNIJMY WSPOŁPRACE OD PODSTAWOWYCH INFORMACJI.

 

 Tworzenie map zasobności i zmiennosci glebowej oraz pobor prob glebowych składa sie z  kilku etapow:

1. Zaczynamy od zapoznania sie z powierzchnią pola na ktorym beda wykonywane badania.

W pierwszej kolejności zajmujemy sie precyzyjnym pomiarem terenu badań łacznie z wydzieleniem niużytkow, na podstawie ktorego ustalamy jaka ilosc prob ma byc zebrana z danego pola. Taki pomiar umożliwia nam złożenie wniosku do IACS.

2.Wyznaczamy miejsca poboru prob glebowych.

Dysponując mobilnym zestawem kartograficznym mamy możliwośc wyznaczania siatek kartograficznych (rastrow) tj. miejsc z ktorych dokładnie pobierzemy daną probe według norm Poslkich czyli 1 proba-max 4ha. Według upodobań Klienta dokonujemy rownież poboru z powierzchni odpowiadajacej Klientowi.

3. Pobor gleby.

Pobieranie gleby w danej siatce kartograficznej odbywa sie dzieki specjalnemu automatowi glebowemu, ktory zamontowany jest na quadzie bądź małotitrazowym samochodzie terenowym. Zastosowanie sprzetu na lekkich maszynach powoduje minimalne straty przy poborze prob na uprawianych terenie. Na każdej rastrze dokonujemy 12-24 rownomiernych nakłuc, ktore składają sie na jedna probe glebowa. Pobierana probka ma ten sam numer, ktory zapisuje nam komputer dzieki temu w przyszlosci mamy mozliwosc pobrania probki z tego samego miejsca.